Kodėl ateistams rūpi tikėjimas?

(Įrašas pirmą kartą skelbtas 2008-aisiais, ir deja niekas daug nepasikeitė)

Neretai man tenka susidurti su klausimais „Jeigu tu netiki Dievu, tai kodėl tau jis taip rūpi? Ar tai nėra įrodymas, kad tu visgi tiki Dievu?“

Taigi, į antrąjį klausimą žinoma atsakysiu – ne, tai nėra įrodymas, kad aš tikiu Dievu. Tai tik reiškia, jog man rūpi religijos keliamos problemos ir jų sprendimas.

Mes visi gyvename visuomenėje, tad bet kokie mūsų veiksmai, kuriais nors kiek paveikiame visuomenę bent šiek tiek rūpi visiems visuomenės nariams. Tikintieji dalyvauja visuomeninėje veikloje, bendrauja su netikinčiaisiais,  balsuoja rinkimuose ir referendumuose, yra išrenkami į Seimą, dalyvauja įstatymų priėmime.

Visi šie dalykai įtakoja netikinčiuosius, tokius, kaip aš. Jeigu balsuodami ar priimdami įstatymą žmonės remiasi pramanais (dievo egzistavimas, sielos nemirtingumas, sielos atsiradimas apvaisinimo momentu, pragaras, iš aukščiau nuleistos nekintančios moralės normos), tai natūralu, kad jie priims neefektyvius ar neoptimalius sprendimus (išrinks netinkamus Seimo narius, priims prastesnius įstatymus).

Keletas konkrečių pavyzdžių:

 • LGBT+ diskriminavimas (draudžiamos vienos lyties asmenų santuokos, draudžiamos lyties keitimo operacijos)
 • Mokslo ir medicinos pažangos stabdymas (priešinimasis kamieninių ląstelių tyrimams)
 • Socialinių problemų kėlimas (Priešinimasis kontracepcijai, lytinis švietimas pristatantis praktiškai neveikiančią lytinę abstinenciją, kaip vienintelį būdą išvengti nėštumo ir lytiškai plintančių ligų, dezinfomacijos apie modernų lytinį švietimą sklaida)
 • Priešinimasis moterų teisėms (abortų draudimas, priešinimasis Stambulo konvencijos ratifikavimui, priešinimasis vaiko teisių apsaugos įstatymui)
 • Žmonių kankinimas (eutanazijos draudimas)
 • Trukdymas mokslui (ribotų mokslui skirtų resursų naudojimas kovai prieš kreacionizmą)
 • Kenkimas sveikatai (egzorcizmo naudojimas vietoj to, kad būtų suteikiama psichiatrų pagalba, atsisakymas perpilti kraują (Jehovos liudytojai)).

O ką jau bekalbėti apie tokį sunkiai išmatuojamą dalyką, kaip bažnyčios įtaka trukdant racionalaus/kritinio mąstymo vystymui visuomenėje? O mokesčių pinigų naudojimas socialiniam kunigų draudimui, bažnyčių remontų finansavimui, tikybos pamokoms?

Dar 1,5 milijono jūsų pinigų skirta prietarų sklaidai

Nutarta kompensuoti institucijoms faktiškai patirtas nenumatytas išlaidas, susijusias su prisidėjimu prie Popiežiaus 2018 m. rugsėjo 22–23 d. vizito Lietuvoje organizavimo: Užsienio reikalų ministerijai – ne daugiau kaip 1 200 000 eurų; Vilniaus miesto savivaldybei – ne daugiau kaip 108 900 eurų; Kauno miesto savivaldybei – ne daugiau kaip 162 907 eurus; Sveikatos apsaugos ministerijai – ne daugiau kaip 28 433 eurus; Vidaus reikalų ministerijai (Vadovybės apsaugos departamentui) – ne daugiau kaip 248 000 eurų.

(Pagal bernardinai)

Daug netikinčiųjų džiūgauja apie tai, koks geras yra popiežius

Daug netikinčiųjų džiūgauja apie tai, koks geras yra popiežius.

Tik nereikėtų pamiršti, kad popiežius yra didžiausios netiesos skleidimu besiverčiančios organizacijos vadovas. Jis – puikus politikierius sugebantis savo prietarus, diskriminacijos skatinimą, žmonių teisių apribojimą papuošti gražiais žodžiais, pristatyti save, kaip galestingą ir rūpestingą senuką.

Tačiau kartais, visgi tas veidamaniškas šydas nuslenka ir pasimato tikrosios jo spalvos (beje tai tikrai ne pirmas kartas, kai jis tai daro).

Štai praėjusią savaitę, jis:

 • paskelbė, kad gėjų šeimos yra ne šeimos
 • prilygino abortus, nacių nusikaltimams
 • pagyrė, moteris ir vyrus, kurie nesiskiria su neištikimais sutuoktiniais

Šaltiniai

Lietuviškai: Vakarų ekspresas

Daugiau konteksto angliškai:

Pagal nutylėjimą, visi turėtų būti donorais

Donorų trūksta, daugelis žmonių norėtų būti donorais,bet neprisiruošia suorganizuoti dokumentų… Tad idėja visus laikyti donorais, nebent asmuo išreiškia norą nebūti donoru yra nuostabi idėja. Kaip ir visada įvairiais moralės klausimais krikščionys yra atbuleiviški:

Praėjusią savaitę mus pasiekė žinia, jog Seimo narys Mykolas Majauskas siūlo keisti galiojančią donorystės tvarką ir taikyti „numanomo sutikimo“ donorystės modelį. Tai reiškia, jog asmuo yra laikomas sutinkančiu būti donoru, nebent dar būdamas gyvas jis raštu išreiškė savo prieštaravimą arba po asmens mirties jo organų dovanoti nesutinka artimieji.

Katalikų Bažnyčios požiūriu, donorystė yra vertinga ir skatintina praktika, tačiau toks „numanomo sutikimo“ modelis yra netinkamas. Donorystė visų pirma yra dovanojimo aktas, o dovanojimas yra neatsiejamas nuo laisvės ir asmeniško bei sąmoningo asmens apsisprendimo. Tad Bažnyčios požiūriu donorystė negali būti nei apmokestinama, nei galima žmogų prievarta įpareigoti donorystei. Tuo tarpu „numanomo sutikimo“ modeliu grįsta donorystė iš esmės pažeidžia žmogaus orumą, jo vientisumą bei žmogaus teisę ir laisvę apsispręsti po mirties dovanoti arba nedovanoti savo organus.

Prikiškim katalikams jų nekatalikiškumą

Laima Andrikienė: Galbūt pasakysiu Lietuvoje nepopuliarų dalyką, tikriausiai nepopuliarų, bet aš pasakysiu taip, kaip man atrodo. Šiandien aš apie tai kalbėjau ir čia, Vatikane. Aš negaliu suprasti ir negaliu susitaikyti su tuo, kad jeigu mes esame tauta, kur 77%, ar šiek tiek mažiau – 75, sakome esą Romos katalikai, ir mes negalime priimti 1100 žmonių, kurie ieško prieglobsčio Europoje? Ir mes sakomės esą katalikai? Galbūt reikia mums daugiau žmonėms aiškinti, bet šitos fobijos žemina Lietuvą, jos nepriimtinos. Mes turime tai suvokti visi ir padaryti darbą. Galbūt ateis diena kai mums reikės pagalbos? Taip jau buvo praeityje.

Ir dar vienas dalykas. Lietuva dabar tarsi atrado, kad 30 procentų mūsų žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Gėda, kad šitiek metų būdami Europos Sąjungoje mes nesugebame trečdalio žmonių ištraukti iš skurdo liūno. Socialinė atskirtis Lietuvos visuomenėje ne mažėja, o didėja, turtingieji turtėja, o tie, kurie gyvena žemiau skurdo ribos, jie tarsi be vilties palikti. Negali būti šitaip katalikiškame krašte! Mes turime dirbti sutelktom jėgom. Pasitelkdami geros valios žmones galime padaryti daugiau gerų darbų negu mes esame ligi šiol Lietuvoje nuveikę.

(Pagal bernardinai)

Nepaisant to, kad mums labai kliūna diskriminacinės bažnyčios moralės normos, daugelis laisvamanių ir tikinčiųjų vertybių sutampa. Tad gerai kartais priminti katalikams, kad jie savo tikėjimą išreikštų pagalba pabėgėliams ir vargšams, o ne maldomis ar trukdymu kitiems žmonėms gyventi laimingai.

Tai ką gi ta Katalikų Bažnyčia padarė?

Saulius Skvernelis antradienio popietę aplankė savo rinkėjus – Pilaitės gyventojus. Į šį susitikimą bendruomenę pakvietė Pilaitės parapija. Kalbėta daug ir emocingai, ypač apie mokyklos statybas šalia kylančios Šv. Juozapo bažnyčios.

Sulaukęs gana aštrių klausimų apie tai, ar valstybiniame sklype nebūtų vis dėlto geriau statyti pasaulietišką mokyklą, S.Skvernelis ne mažiau emocingai paklausė: „Ką jums ta Bažnyčia blogo padarė?“

(pagal 15min)

Tad aš šiandien parašiau laiškutį ministrui pirmininkui:

Gerbiamas Sauliau,

Tikiuosi, jog klausėte nuoširdžiai, tad pateiksiu atsakymą į jūsų klausimą.

Bažnyčia teršia švietimo sistemą: mokiniai mokosi, kaip veikia pasaulis, o tuomet per tikybos pamokas Bažnyčia sako, jog tai ko mokaisi mokykloje yra netiesa: tai evoliucija neveikia, tai pasaulis sukurtas, tai žmogaus smegenims numirus asmuo neišnyksta…

Bažnyčia ragina diskriminuoti Lietuvos piliečius: prisiminkite nesusituokusių šeimų ir LGBT šeimų teises.

Bažnyčia remia moterų teisių ribojimą: kovoja už abortų draudimą, ji remia organizacijas, kurios pateikia moterims dezinformaciją nepageidaujamos nėštumo atveju (pvz. tokias kaip Krizinio nėštumo centras).

Bažnyčia užsiima netiesos sklaida! Jeigu galvojote, kad fake news (netikros naujienos) yra didelė problema, tai Bažnyčia tuo užsiima jau porą tūkstančių metų!

Mes norime, kad naujoji karta užaugtų be šios labai neigiamos Katalikų Bažnyčios įtakos. Kad Bažnyčia šiai kartai netrukdytų mokytis, kad Bažnyčia neugdytų netolerancijos ir nediegtų jaunimui požiūrio, jog visuomenė turi teisę reguliuoti moterų reprodukcijos reikalus.

 

Pilaitėje katalikiškos mokyklos nestatys

Šiandien Vilniaus savivaldybė informavo, kad Vilniaus Pilaitės mikrorajone statys valstybinę mokyklą. Vilniaus arkivyskupijos prašymas Tolminkiemio gatvėje statyti katalikišką ugdymo įstaigą buvo atmestas, pasiūlius teritoriją tarp Pilaitės prospekto ir Sidaronių gatvės, netoli Valstybės saugumo departamento (VSD). Tačiau Vilniaus arkivyskupija teigia nematanti galimybių šiame sklype statyti nevalstybinės mokyklos.

[arkivyskupijos pranešime] priduriama, kad nepaisant to, kokia mokykla bus statoma prie Šv. Juozapo bažnyčios, vietos parapija glaudžiai bendradarbiaus, siekdama padėti visavertiškai auginti ateities kartas.

(Pagal bernardinai)

Apsaugok dieve mus nuo bažnyčios, pastoviai pasisakančios už žmonių kankinimą, už žmonių diskriminaciją ir už moterų teisių ribojimą, bendradarbiavimo! Mes norim tolerantiškos ir užjaučiančios kartos, o ne bažnyčios prietarų sužalotos kartos.

Verta paskaityti

Lietuvos žinios: Gwyneth Paltrow – aktorė, vaidinanti gyduolę

Gwyneth Paltrow pardavinėja visokius brangius alternatyviosios medicinos šūdukus, kurie kelia riziką sveikatai. Kai nėra pagrindo manyti, kad sveikatinimo priemonė yra efektyvi, tai jokia rizika yra nepriimtina. Taip pat: sveikatos patarimus priimkite iš gydytojų, o ne iš įžymybių.

Lietuvos rytas: Viskas, ko nedrįsote paklausti apie skubiąją kontracepciją

„Jaučiant atsakomybę prieš save ir atsakomybę prieš naują gyvybę, visuomet rekomenduojama naudoti patikimą ir efektyvią kontracepciją – spirales, hormonines tabletes, implantus; pagaliau barjerinę kontracepciją (prezervatyvus). Tačiau nesaugių lytinių santykių atveju nereikėtų užmiršti šiuolaikinių efektyvių sprendimo būdų. Geriau meilė be vaikų, nei vaikai be meilės“.

Bernardinai: Pernai [Katalikų] Bažnyčią paliko 160 tūkst. Vokietijos katalikų

Britų žurnale „The Catholic Herald“ skelbiama, jog, remiantis praėjusių metų duomenimis, Vokietijos Katalikų Bažnyčia prarado 160 tūkst. narių. Nors skaičiai dideli, palyginti su 2015-aisiais, jie sumažejo. Užpernai Bažnyčią palikusiųjų skaičius siekė 180 tūkst.

Žurnale teigiama, kad naujausi duomenys liudija mąžtant Katalikų Bažnyčią palikti apsisprendusių asmenų arba tikinčiųjų, atsisakiusių mokėti privalomą mokestį. Apie 23 mln. Vokietijos gyventojų yra katalikai.

Draudimas dėvėti burkas

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) teisėtu pavadino Belgijoje galiojantį draudimą dėvėti visą kūną ir veidą dengiančius apdarus. Toks draudimas „demokratinei visuomenei yra reikalingas“, – Strasbūre pareiškė teisėjai. Taip esą apsaugomos trečiųjų asmenų „teisės ir laisvės“

(Pagal respublika)

EŽTT sprendimas čia angliškai.

Keletas aspektų

 • Draudimas dėvėti burkas varžo religijos laisvę, bet…
 • draudimas dėvėti burkas gina moterų teisę nedėvėti burkų, jeigu joms taikomas religinių bendruomenių spaudimas jas dėvėti, bet…
 • jeigu religinė bendruomenė moteriai taiko spaudimą neišeiti iš namų be burkos, tai toks draudimas gali prisidėti prie to, kad bus suvaržyta ypač konservatyvių bendruomenių moterų judėjimo teisė – be burkos išeit negalima, įstatymai draudžia burkas, tad tenka kalėti namuose.
1648888

 

Katalikus piktina Konstitucinio Teismo sprendimas dėl atleidimo nuo karinės tarnybos

Romos katalikų tikėjimą išpažįstantys dvasininkai piktinasi Konstitucinio Teismo sprendimu, jog tradicinių religinių bendruomenių dvasininkai nepagrįstai atleidžiami nuo karo arba alternatyvios krašto apsaugos tarnybos.

Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius Kęstutis Smilgevičius BNS sakė, jog karinė tarnyba prieštarauja dvasininko pašaukimui.

„Dvasininkas, grynai dėl savo pašaukimo, jis negali pralieti kraujo. Jis kitaip tarnauja žmonėms ir negali būti su ginklu. Tai yra neįmanoma“, – teigė kunigas.

Kunigo teigimu, dvasininkams negali atlikti ir alternatyvios karinės tarnybos, net jeigu ji būtų civilinė.

„Civilinė tarnyba nėra niekas kita, kaip tiktai karinės tarnybos pakaitalas, bet iš esmės tai yra ta pati karinė tarnyba“, – kalbėjo K.Smilgevičius.

Konstitucinis Teismas nusprendė, kad pagrindiniam šalies įstatymui prieštarauja įstatymo nuostata, jog nuo karo prievolės atleidžiami valstybės pripažintų tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai.

(Pagal delfi)

Tad nuo šiol 3-io straipsnio 7-as punktas nebegalioja ir įstatymo dalis skamba taip:

3 straipsnis. Atleidimas nuo karo prievolės

Nuo karo prievolės atleidžiami:

 1. asmenys, kurie nustatyta tvarka pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;

 2. neįgalieji;

 3. asmenys, kurie karinės medicinos ekspertizės komisijos, sudarytos ir veikiančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatyta tvarka, dėl sveikatos būklės pripažinti netinkami privalomajai karo tarnybai;

 4. asmenys, įstatymų nustatyta tvarka perkelti į dimisiją;

 5. pagrindinio karinio parengtumo neįgiję asmenys, kai jiems sukanka 60 metų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-380, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09161

 1. moterys, išskyrus tas, kurios raštu pareiškė norą tapti karo prievolininkėmis ir (ar) yra baigusios aukštojoje mokykloje medicinos, slaugos ar akušerijos studijų programas;

 2. valstybės pripažintų tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai.
  TAR pastaba. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (2011 m. birželio 23 d. redakcija; Žin., 2011, Nr. 86-4150) 3 straipsnio 7 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 139 straipsnio 2 daliai.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. KT9-N7/2017, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11471

Mano nuomonė

 1. Privaloma karinė tarnyba yra pasityčiojimas iš žmonių
 2. Privilegijų suteikimas dvasininkams yra pasityčiojimas iš žmonių

Iš dalies džiaugiuosi KT išaiškinimu, o iš dalies nedžiugu, kad dar daugiau žmonių teks susidurti su tokia prievole.

Pirminiai šaltiniai: