Laisvamanių vertybės

Mūsų (su šia svetaine susijusių laisvamanių) vertybės apima įvairias sritis:

  • pagarbą žmogaus laisvėms ir teisėms
  • pagarbą žmonių lygybei
  • mokslą
  • sekuliarią visuomenę (visišką religijos ir valdžios atskyrimą)
  • žiniasklaidos atsakingumą

Pagarba žmogaus laisvėms, teisėms ir žmonių lygybei

Esi skeptikas ir nori išsakyti nuomonę klausimu, kuriame visuomenė palaiko neracionalią poziciją? Esi LGBT bendruomenės atstovas ir nori atvirai gyventi su tau brangiu žmogumi? Esi moteris ir nori nebūti nuvertinama? Esi žmogus ir nori, kad tavo teisės būtų įtvirtintos ir gerbiamos? Tikiuosi, kad tarp mūsų surasi sąjungininkų! Nepatinka musulmonų, krikščionių ar ateistų stereotipizavimas? Laisvamaniai nelaikys tavęs teroristu, kvailu ar amoraliu vien dėl tavo tikėjimo ar netikėjimo.

Mokslas

Mes suprantame, kad pasaulyje daug kas remiasi emocijomis, tradicijomis ir tikėjimu. Taip pat, žinome, kad mokslas veikia ir, kad mokslinis metodas yra vienintelis būdas atskirti tiesai nuo netiesos.

Medicinoje, politikoje ir visose kitose viešąjį interesą liečiančiose srityse sprendimai turėtų būti priimami pirmiausia remiantis mokslu ir įrodymais, o ne emocijomis, prietarais ar tradicijomis.

Mes gyvename ribotų resursų pasaulyje. Jų trūksta net juos naudojant racionaliai, tad negalime sau leisti švaistyti jų neefektyviai.

Sekuliari ir laisva visuomenė

Mums svarbu, kad valdžia nepriveligijuotų kai kurių organizacijų vien dėl to, kad prie jų ideologijos yra pridėtas žodis „religija“.