1,7 mln eurų ateinančių metų biudžete skirta religijai

Prieš porą dienų patvirtintas ateinančių metų biudžetas.

Jame “Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms” skirta 1,687,000 eurų.

Kai pinigų trūksta visose srityse, pvz. kad ir mokyklose veikiančioms maitinimo įstaigoms yra neatsakinga švaistyti pinigus prietarų sklaidai.

Skeptikų draugija

 • 2022-11-21
 • Laisvamanis
 • Kita

Neseniai įkurtos/atkurtos Skeptikų draugijos FB puslapis: https://www.facebook.com/SkeptikuDraugija

Apie Skeptikų draugijos įkūrimą skelbiama Kauno žiniose.

Spyware and surveilance (šnipinėjimo ir žmonių sekimo programos Europos Sąjungoje)

Nevisai įprasta tema, bet aktuali žmogaus laisvių srityje. Europos parlamento komiteto ataskaitos juodraštis rodo, kad Europos Sąjungoje šalys suteikia prieglobstį šnipinėjimo ir gyventojų sekimo programų gamintojams ir kai kurios ES šalys (pvz. mūsų kaimynai Lenkija) gerokai peržengia priimtinas tokių programų naudojimo ribas.

While there have been reports of spyware abuse across several EU member states—which led to PEGA’s creation in the first place—in a 159-page draft report shared with Risky Business, the committee said it found that spyware use and the surveillance industry are prevalent across EU member states.

“[In] Poland and Hungary, […] spyware is an integral element of a system; a system which is designed to control and even oppress the citizens—that is the critics of the government, the opposition, journalists, whistleblowers—and the whole system is very methodically set up. It’s not by accident. It’s not a random tool they are using,” In ’t Veld said.

In other countries like Spain and Greece, In ’t Veld said spyware was deployed “with no evident, imminent, immediate threat to national security” and that there are also reports of similar abuses in Cyprus.

Lietuva šioje ataskaitoje minima tik porą kartų dėl šio asmens:

Anatoly Hurgin, a Russian-Israeli citizen, former Israeli military engineer and co-developer of Pegasus together with NSO, reportedly owns a company in Lithuania, called UAB “Communication technologies”, in the area of “connection and telecommunication services”. He also acquired a Maltese golden passport in 2015.

Šaltinis: 2022 11 09 Risky Biz News: The spyware industry has found a cozy home in the EU

Apie tai kitur

Skeptikų bibliotekėlė Alternatyvioji medicina. Mitai ir tiesa

Besidairydamas po el. knygų nuomos paslaugą “Antanukas” atradau knygą apie alternatyvią mediciną “Alternatyvioji medicina: mitai ir tiesa”.

Knygos “Alternatyvioji medicina” viršelis

Angliškai apie šią knygą galite paskaityti Wikipedijoje.

Štai kaip knygą pristato patogupirkti.lt

Knyga „Alternatyvioji medicina. Mitai ir tiesa: akupunktūra, homeopatija, chiromantija, gydymas žolelėmis“ – tai viskas, ką turite žinoti apie alternatyviąją mediciną. O svarbiausia – ar ji iš viso veikia?

Daugybė žmonių tiki alternatyviąja medicina. Pavyzdžiui, princas Čarlzas yra ištikimas alternatyviosios medicinos gynėjas. Tačiau daugelis gydytojų mano, jog tai tiesiog prietarai ir laiko alternatyvius gydymo būdus pinigų švaistymu. Vis dėlto, kaip žinoti, ar šie metodai tikrai gydo? Ar kai kurie iš jų negali būti žalingi?

Galite tai sužinoti profesoriaus Edzard Ernst ir rašytojo bei žurnalisto Simon Singh knygoje „Alternatyvioji medicina. Mitai ir tiesa: akupunktūra, homeopatija, chiromantija, gydymas žolelėmis“.

Trumpa knygos santrauka: geriau nesivarginkite su alternatyvia medicina, aš ją ne be reikalo vadinu netikra medicina.

Panašu, kad situacija bent šiek tiek pagerėjo per 100-ą metų

Šiaulių kraštas skelbia keletą ištraukų 1929-ųjų vasario mėnesio laikraščio “Momentas”:

Mo­ki­nys iš­juo­kė Die­vą. Ko­mi­si­ja ti­ria šį įvy­kį

Sau­sio mėn. pa­bai­goje Gruz­džių gy­vu­li­nin­kys­tės ir pie­nin­kys­tės mo­kyk­los mo­ki­nys An­ta­nas Vez­bic­kas kla­sė­je prieš mo­ki­nių akis nu­ka­bi­no nuo sie­nos Die­vo kan­čią ir pa­šelp­da­mas ta­rė: „Varg­šas se­ne­lis ne­nup­raus­tas“. Mo­ki­niai to­kiam A. Vez­bic­ko pa­siel­gi­mui pa­reiš­kė pro­tes­to. Mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­jai apie šį įvy­kį su­ži­no­jus, di­rek­to­rius pa­sky­rė tri­jų as­me­nų – Ma­tu­lio­nio, kun. Su­gin­to ir Gir­še­vi­čiaus – ko­mi­si­jai šį įvy­kį nuo­dug­niai iš­tir­ti. Ko­mi­si­ja ma­no ves­ti tar­dy­mą. Moks­lei­viai ir Gruz­džių vi­suo­me­nė tuo įvy­kiu yra la­bai pa­si­pik­ti­nu­si ir ne­kant­riai lau­kio tar­dy­mo vai­sių. Šis įvy­kis Gruz­džiuo­se iš­šau­kė to­kį skan­da­lą, kad vi­si apie jį ir te­kal­ba. Kuo šis skan­da­las baig­sis tuo tar­pu nie­ko tik­ro ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti.

„Mo­men­tas“,
1929 m. va­sa­rio 9 d.

Romuva

LRT rašo, kad Seimas Romuvos pagonių nepripažino valstybine religija

 1. Gerai - Romuvos / pagonių nepripažino valstybine religija, nereikia mums veltėdžių skleidžiančių tikėjimą pramanais
 2. Blogai - dalis Seimo narių balsuodami rėmėsi savo krikščionišku tikėjimu:

  Kad būtent religija neleido parlamentarams įgyvendinti EŽTT sprendimo ir suteikti „Romuvai“ pripažinimo, buvo girdėti ir Seimo salėje. „Daugelis čia deklaravo, kad yra katalikai ir tikrai balsavo prieš dėl to, kad neturi kitų dievų, tik vieną. Toks yra Dievo įsakymas“, – po balsavimo teigė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė Rita Tamašunienė.

Ką daryti?

 • Nerinkti į Seimą tipų, kurie sprendimus priima remdamiesi prietarais
 • Keisti įstatymus, kad jokios religijos nebūtų diskriminuojamos Lietuvoje - kad visos jos vienodai negalėtų melžti valstybės biudžeto savo prietarų sklaidai

Netikro gydymo paroda - Būkite sveiki 2022

2022 lapkričio 25-27 dienomis Litexpo vyks netikro gydymo paroda “Būkite sveiki 2022”.

Paslaugų ir produktų įvairovė – po vienu stogu nuo tradicine medicina grįstų gydymo bei sveikatinimo metodų iki alternatyvios medicinos specialistų konsultacijų ir sporto, sveikos mitybos, sveikatai naudingų produktų žinovų

Teminėse parodos grupėse minimos šios problematiškos (arba problematiškų aspektų turinčios) sritys:

 • Joga
 • Mindfulness – dėmesingas įsisamoninimas
 • Alternatyvioji medicina
 • Homeopatai
 • Vitaminai ir papilda
 • Osteopatai
 • Manualistai
 • Masažai

Rodos, pandemijos metu įsitikinome, kad alternatyvios medicinos “specialistai” tik trukdė spręsti problemas skleisdami melagingą informaciją apie vakcinas ir kitas panedmijos valdymo priemones. Bet panašu, kad parodos organizatoriai iš to nė kiek nepasimokė.

Aš laikyčiausi atokiau nuo šios parodos, nes parodoje, kur vienos šalia kitų eksponuojamos tiek tikro, tiek ir netikro gydymo paslaugos, ne specialistui bus tik lengviau užkibti ant šarlatanų kabliuko.

Ką daryti?

 • Parodų organizatoriams - užssimti šlamšto ir netikru gydymu užsiimančių dalyvių atfiltravimu
 • Tikru gydymu užssimantiems žmonėms ir organizacijoms - boikotuoti renginius, kurie suteikia tribūną šarlatanams
 • Mokslo organizcijoms - imtis šviesti visuomenę apie tiesioginę ir netiesioginę :alternatyviosios medicinos" / netikro gydymo žalą

Jeigu jūsų gydytoja rekomenduoja netikrą gydymą, tai ji neatskirama nuo netikros gydytojos

Jeigu jūsų gydytoja rekomenduoja pseudomokslinius gydymo metodus, tokius kaip homeopatija, taurių terapija, akupunktūra ar biopunktūra - tai geriausias dalykas, ką galite padaryti savo sveikatai ir piniginei yra pakeisti gydytoją.

TV3: Daktarės Virginija T. Gudavičienė

„Sąnariams sunegalavus, uždegimą galima gydyti natūraliomis priemonėmis. Mes savo praktikoje naudojame taurių terapiją, fitoterapiją, homeopatinius vaistinius preparatus.

Vienas iš veiksmingesnių ir saugesnių sąnarių ligų gydymo būdų yra biopunktūra – natūralaus vaistinio preparato švirkštimas į akupunktūrinius taškus aplink sąnarį. Savalaikės ir tinkamos natūralios gydymo priemonės gali būti puiki pagalba užkirsti kelią sunkesniems susirgimams“

Klimato krizė ir energija

Trumpai: mums reikės saulės energijos, vėjo malūnų, daug daug daug daug talpių baterijų, branduolinės energijos ir netgi gamtinių dujų

Klimato krizė yra aktuali kone visai žmonijai (kiek suprantu, yra žmonių, kuriems nerūpi žmonijos ateitis - jiems tiesiogine prasme yra “po manęs nors ir tvanas”).

Vienas iš dalykų, ko tikisi žmonės tai yra, kad reikia tik kiek sparčiau pristatyti saulės bei vėjo jėgainių ir viskas bus gerai. Deja kaip ir visuomet viskas yra daug sudėtingiau nei atrodo. Norint nebeskleisti CO2 mums reikia visą Lietuvoje suvartojamą energiją gauti iš šaltinių, kurie neskleidžia CO2. O tos energijos visokiomis formomis sunaudojame labai daug: visa elektra, visas šildymas, visas vandens šildymas, visas kuras transportui (įskaitant ir sunkvežimius bei lėktuvus).

Saulė ir vėjas yra nepastovūs, tad mums reikia arba baterijų tinklo (grid storage), kuris galėtų suteikti visą energiją, kurios mums reikia piko metu kai nešviečia saulė ir kai nepučia vėjas. Deja, kol kas mes tokių baterijų neturime. Šiuo metu tai padengiama anglimi (išskiria labai daug CO2), dujomis (išskiria daug CO2, bet perpus mažiau palyginus su anglim).

Klimato kaita nelaukia ir mums reikia kuo greičiau sumažinti CO2 kiekį. Ko gero vienintelė reali technologija galinti suteikti pakankamai energijos pereinamuoju laikotarpiu ir leidžianti sumažinti CO2 yra branduolinė energija.

Mums žinoma reikia daryti viską, kad pereitume prie saulės, vėjo, hidro ir geoterminės energijos, bet tam jų reikia labai daug. Taip pat mums reikės labai daug baterijų, efektyvios baterijos brangios, o neefektyvioms baterijoms reikia daugiau energijos (o tai reiškia dar daugiau saulės baterijų ir dar daugiau vėjo malūnų)

Man panašu, kad per artimiausius kelis dešimtmečius mes, žmonija visose šalyse, daug pasirinkimo neturime:

 • privalome statyti kuo daugiau didelių ir mažų saulės ir vėjo jėgainių
 • privalome diegti didelius kiekius elektros tinklo baterijų
 • privalome pereiti prie elektra varomo transporto (tam reikia dar daugiau elektros, bet juose jau bus įrengtos baterijos)
 • privalome diegti anglies surinkimo iš atmosferos technologijas
 • privalome naudoti branduolinę energiją (galbūt daug mažesnių ir efektyvesnių naujos kartos reaktorių)
 • kad išvengtume anglies, teks kartais naudoti ir ne žalią - dujų energiją, bet ir jos reikia stengtis atsikratyti palaipsniui

Geros naujienos

Papildoma info