Valstybės ir religijos neatskyrimas

JAV

Ar tikrai JAV buvo atidarytas paminklas šėtonui? | 15min.lt

Iš tiesų nuotraukoje užfiksuotas ne oficialus paminklo šėtonui atidengimas, o savotiška protesto akcija, 2018 m. surengta Arkanzaso valstijos sostinėje Litl Roke, kurią inicijavo ateistai ir organizacija „Šėtono šventykla“.

Lietuva

Kodėl Daušiškių kapines šventino tik katalikų vyskupas? | Šiaulių kraštas

Paskutinę spalio dieną Šiauliuose atidarytos naujos Daušiškių kapinės. Paskelbus informaciją apie vykusias kapinių atidarymo iškilmes, istorikas ir archeologas dr. Ernestas Vasiliauskas kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, atkreipdamas dėmesį, kad civilinių kapinių atidarymo ceremonijoje dalyvavo tik katalikų vyskupas, nors šalyje yra 9 pripažintos religinės bendruomenės. Tarnyba tyrimo nepradėjo.

Marijos radijas iškirpo informaciją apie nepasitikėjimą Bažnyčia

„Žodis cenzūra – per silpnas“: Marijos radijas iškirpo informaciją apie nepasitikėjimą Bažnyčia - LRT

„Žodis „cenzūra“ šiuo atveju per silpnas“, – taip profesorius Paulius Subačius vertina Marijos radijo sprendimą iš retransliuojamos laidos iškirpti informaciją apie nepasitikėjimą Bažnyčios sugebėjimu spręsti pedofilijos atvejus. Pasak Marijos radijo programų direktoriaus, „buvo suabejota tyrimo klausimo tikslingumu“, tad informacija iškirpta.

Mirtinas smūgis reputacijai: net 70 proc. gyventojų netiki, kad Bažnyčia pajėgi išsiaiškinti pedofilijos atvejus

„Aliarmo signalas ir mirtinas smūgis reputacijai“: net 70 proc. gyventojų netiki, kad Bažnyčia pajėgi išsiaiškinti pedofilijos atvejus - LRT

Net septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų netiki, kad Bažnyčia pajėgi pati išsiaiškinti galimus pedofilijos atvejus. Ekspertų teigimu, visuomenės pyktis pateisinamas, toks Bažnyčios vertinimas – aliarmo signalas, o seksualiniai Bažnyčios nusikaltimai „jai davė mirtiną smūgį“.

Lenkija – religingiausia ir konservatyviausia Europos šalis, bet tai – konflikto, o ne vienybės ženklas

Lenkija – religingiausia ir konservatyviausia Europos šalis, bet tai – konflikto, o ne vienybės ženklas

Nemažai tikinčiųjų nesutinka su viena ar kita oficialia Katalikų bažnyčios pozicija. Viena ryškiausių jų – abortai. Nuo 2020 m. Lenkijoje galioja beveik absoliutus abortų draudimo įstatymas, išskyrus atvejus, kai kyla pavojus moters gyvybei ar sveikatai ir kai nėštumas yra išžaginimo ar incesto rezultatas. Įvairių šaltinių duomenimis, abortų draudimui nepritaria 40 proc. tikinčių lenkų, o norinčių liberalizuoti abortų įstatymą piliečių dalis siekia 70 proc.

Epikūro paradoksai ir tiesos – Ateizmas ir ateistai

Epikūro paradoksai ir tiesos – ateizmasirateistai.lt:

Epikūrui paprastai priskiriamas teiginys, kuris vadinamas „Epikūro paradoksu“, „Epikūro mįsle“ arba „Epikūro trilema“: „Dievas nori užkirsti kelią blogiui, bet negali? Tada jis nėra visagalis. Jis gali, bet nenori? Tada jis yra piktavalis. Gal jis ir gali, ir nori? Tada iš kur atsiranda blogis? Jei jis negali ir nenori, tai kam tada vadinti jį Dievu?

Religijos naujienos

S. Momika nuo birželio mėnesio per kelis protestus Švedijoje degino Koraną, o tai sukėlė visuotinį pasipiktinimą ir pasmerkimą musulmoniškose šalyse. Liepą protestuotojai du kartus šturmavo Švedijos ambasadą Bagdade, antrąjį kartą – sukeldami gaisrus komplekso viduje.

„Irakas nori, kad jis būtų išduotas, nes birželio mėnesį prie mečetės (Stokholme) sudegino Koraną“, – sakė advokatas Davidas Hallas po to, kai Švedijos policija apklausė S. Momiką ryšium su ekstradicijos prašymu.

Švedijos vyriausybė pasmerkė Korano išniekinimą, tačiau toliau laikosi šalies įstatymų dėl žodžio ir susirinkimų laisvės.

Mokslininkės, atlikusios plataus masto, metus trukusį tyrimą apie kunigų ir kitų Romos Katalikų Bažnyčios narių seksualinį išnaudojimą Šveicarijoje, nustatė daugiau kaip 1 tūkst. tokių atvejų nuo XX amžiaus vidurio.

Paradas: komedija apie bažnytinį teismą

15 min:

Debiutinio T.Lauciaus filmo – ironiškos komedijos „Paradas“ – premjera įvyko 2022 metais viename svarbiausių Šiaurės Europos kino festivalių – Talino kino festivalyje „Black Nights“.

Filmo istorijos, kurią parašė pats T.Laucius, centre – buvę sutuoktiniai – Miglė (aktorė Rasa Samuolytė) ir Eimantas (aktorius Giedrius Savickas). Praėjus 26 metams po skyrybų, Eimantas nusprendžia siekti, kad ir jų bažnytinė santuoka taptų negaliojanti, – tada jis bažnyčioje galėtų vesti kitą moterį. Paaiškėja, kad kelias į laisvę nėra toks paprastas – teks įveikti bažnytinį teismą, net tris tribunolus, susipažinti su daugybe kunigų ir įtikinti juos, kad vos keletą metų trukusi santuoka buvo negaliojanti.

Ironiška komedija „Paradas“ Lietuvos kino teatruose bus rodoma nuo kovo 3 dienos. Filmą kūrė kino filmų gamybos kompanija „Afterschool“, iš dalies finansavo Lietuvos kino centras.

Priminimas

Tuoktis bažnyčioje nėra būtina.

Panašu, kad situacija bent šiek tiek pagerėjo per 100-ą metų

Šiaulių kraštas skelbia keletą ištraukų 1929-ųjų vasario mėnesio laikraščio “Momentas”:

Mo­ki­nys iš­juo­kė Die­vą. Ko­mi­si­ja ti­ria šį įvy­kį

Sau­sio mėn. pa­bai­goje Gruz­džių gy­vu­li­nin­kys­tės ir pie­nin­kys­tės mo­kyk­los mo­ki­nys An­ta­nas Vez­bic­kas kla­sė­je prieš mo­ki­nių akis nu­ka­bi­no nuo sie­nos Die­vo kan­čią ir pa­šelp­da­mas ta­rė: „Varg­šas se­ne­lis ne­nup­raus­tas“. Mo­ki­niai to­kiam A. Vez­bic­ko pa­siel­gi­mui pa­reiš­kė pro­tes­to. Mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­jai apie šį įvy­kį su­ži­no­jus, di­rek­to­rius pa­sky­rė tri­jų as­me­nų – Ma­tu­lio­nio, kun. Su­gin­to ir Gir­še­vi­čiaus – ko­mi­si­jai šį įvy­kį nuo­dug­niai iš­tir­ti. Ko­mi­si­ja ma­no ves­ti tar­dy­mą. Moks­lei­viai ir Gruz­džių vi­suo­me­nė tuo įvy­kiu yra la­bai pa­si­pik­ti­nu­si ir ne­kant­riai lau­kio tar­dy­mo vai­sių. Šis įvy­kis Gruz­džiuo­se iš­šau­kė to­kį skan­da­lą, kad vi­si apie jį ir te­kal­ba. Kuo šis skan­da­las baig­sis tuo tar­pu nie­ko tik­ro ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti.

„Mo­men­tas“,
1929 m. va­sa­rio 9 d.

Romuva

LRT rašo, kad Seimas Romuvos pagonių nepripažino valstybine religija

  1. Gerai - Romuvos / pagonių nepripažino valstybine religija, nereikia mums veltėdžių skleidžiančių tikėjimą pramanais
  2. Blogai - dalis Seimo narių balsuodami rėmėsi savo krikščionišku tikėjimu:

    Kad būtent religija neleido parlamentarams įgyvendinti EŽTT sprendimo ir suteikti „Romuvai“ pripažinimo, buvo girdėti ir Seimo salėje. „Daugelis čia deklaravo, kad yra katalikai ir tikrai balsavo prieš dėl to, kad neturi kitų dievų, tik vieną. Toks yra Dievo įsakymas“, – po balsavimo teigė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė Rita Tamašunienė.

Ką daryti?

  • Nerinkti į Seimą tipų, kurie sprendimus priima remdamiesi prietarais
  • Keisti įstatymus, kad jokios religijos nebūtų diskriminuojamos Lietuvoje - kad visos jos vienodai negalėtų melžti valstybės biudžeto savo prietarų sklaidai