Kritinio mąstymo ugdymo programos leidiniai

Šiandien truputėlį netyčia atradau, kad nevyriausybinė organizacija “Šiuolaikinių didaktikų centras” yra paruošusi keletą kritinio mąstymo ugdymo programos leidinių, pvz.:

  • Kritinio mąstymo ugdymas: teorija ir praktika, 2001 m.
  • Kritinio mąstymo ugdymo programos Mokytojo ir Lektoriaus sertifikavimo standartai ir procedūros, 2004
  • Kritinio mąstymo ugdymas aukštojoje mokykloje: studijų programos, 2004
  • Rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo ugdymą, 2014 m.
  • Kritinio mąstymo ugdymo vadovas neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams, 2014 m.
  • Kritinio mąstymo ugdymo mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų nariams, 2014 m.
  • Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Praktinis pritaikymas: profesinio tobulinimo programa ir vadovas, 2005 m.