Švietimas - keičiama 5-8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programa

Šiuo metu keičiamos bendrojo ugdymo programos, į kurias krypsta akys, kai kalbama apie vis didėjančias Lietuvos mokinių pasiekimų spragas. 5–8 klasių lietuvių kalbos programa dar nebaigta rengti, bet jos kontūrai jau ryškėja.

Naują literatūros ugdymo kryptį brėžiančiai darbo grupei priklausantys lituanistai siekia, kad programos apimtis būtų mažesnė nei dabar galiojančios, bet norint ugdyti atidaus ir lėtojo skaitymo įgūdžius įtraukiama didesnės apimties kūrinių. Atsisakoma dalies liaudies dainų – jas ketinama perkelti į istorijos mokymo kursą, kai kurie autoriai, tarkim, Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis, perkeliami į kitas klases, „Hobitas“ ar „Narnijos kronikos“ taptų privalomaisiais kūriniais, o „Anykščių šilelis“ būtų skaitomas per ekologijos prizmę.

[…]

– Žinau, kad yra pasipiktinusiųjų, jog nauja literatūros programa neugdys patriotų. Matau penktos klasės programos projekte knygnešius, Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Visa tai ugdo patriotinius jausmus. O kur Maironis, Vincas Kudirka?

– 2016 metų programos kūrėjai Seime vykusioje konferencijoje kalbėjo apie „lituanistiką kaip ideologiją“. Ta jų frazė reiškia pagarbą kultūrai, kultūros asmenybėms. Naujos programos kūrėjai kultūros svarbos neneigia, tiesiog keičiamas žiūros taškas. Laikomės nuostatos, kad literatūra yra menas, kuris padeda bręsti asmenybei, padeda lavinti estetinį skonį, analitinį mąstymą, stiprinti emocinį sąmoningumą.

O kai sakome, kad literatūra yra ideologija, vadinasi, mums svarbu, kad vaikai žinotų tam tikras frazes, asmenybių pavardes, turėtų bagažą enciklopedinių žinių ir pernelyg nekvestionuotų literatūros reiškinių.

Tačiau jau girdime nuogąstavimų, kad atnaujinus programas lietuviai nebeišmanys savo kultūros. Darsyk noriu pabrėžti, kad pilietį ir patriotą ugdo ne tik literatūros programa, tai ugdo visi mokykliniai dalykai. Tad ir istorikai turi dalį darbo atlikti, ir kalbininkai, dailės mokytojai, muzikai.

LRT

Man visuomet šiek tiek kliuvo tas perdėtas patriotiškumas. Tad džiugu matyti, jog prioritetai keičiasi, jog pirmenybė teikiama menui ir įvairovei.