2 milijonai jūsų pinigų atiteks religijai - 2024-ųjų biudžetas

Seimas ir vyriausybė patvirtino 2024-ųjų metų biudžetą.

Biudžete grynai religijos sklaidai bus skirta:

  • Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms - 1,7 milijonai eurų
  • Kauno kunigų seminarija - 112 tūkstančiai eurų
  • Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija - 37 tūkstančiai eurų
  • Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija - 121 tūkstantis eurų

Taip pat, nereikėtų pamiršti, kad VDU taip pat yra katalikų teologijos fakultetas…