Covid-19 ir laisvamanių principai

  • 2021-06-01
  • Laisvamanis
  • Kita

Covid-19 pandemijos metu skeptikų ir laisvamanių vertybės yra labai svarbios.

Mes pasitikime mokslu

  • Judėjimo ribojimai, susibūrimų ribojimai, saviizoliacija sergant ar įtariant ligą, kaukės, rankų plovimas, vakcinos yra svarbios, mokslu ir tyrimais grįstos priemonės pandemijai suvaldyti

Mes pasitikime žmoniškumu - valdžia siekia suvaldyti pandemiją

  • Valdžiai tenka valdyti pandemiją balansuojant tarp mokslininkų bei sveikatos specialistų rekomendacijų, žmogaus teisių, įtakos ekonomikai, biudžetui ir pan.1
  • Mūsų, kaip asmenų ir kaip visuomenės interesas - laikytis valdžios ribojimų, taisyklių ir mokslininkų rekomendacijų, kad mes patys, mūsų artimieji ir visa visuomenė kuo mažiau nukentėtume nuo pandemijos.

Mes gerbiame tiesą

  • Dezinformacija apie pandemiją, viruso egzistavimo neigimas, dezinformacija apie vakcinas trukdo suvaldyti pandemiją.

  1. sprendimai visada galėtų būti geresni / efektyvesni / pastovesni / aiškiau ir plačiau paviešinti. ↩︎