Eutanazija Kanadoje – legali, bet kunigai ir toliau nori kankinti žmones

Kanadoje eutanazija legalizuota 2015-aisiais ir įstatymai kam ji bus prieinama ir finansuojama turi būti paruošti iki 2016 birželio 6.

Globe and mail (mano vertimas):

Parlamentinė ataskaita teikia, kad kanadienčiams neprivaloma sirgti mirtina liga, kad jiems būtų prienama pagalba numirti. Ši teisė neturėtų būti atimta iš žmonių su psichikos sutrikimais.

Tačiau Bernardinai rašo, kad už žmonių kankinimą (įstatymais ir ligomis, o ne vinimis į panages) kovoja Katalikų Bažnyčia ir visokios kitokios krikščioniškų bažnyčių atmainos:

Eutanazija, kaip ir pagalba nusižudyti visiškai nepriimtinos, pareiškė Kanados katalikų ganytojai. Vyskupų konferencijos pirmininkas Douglas Crosby pasisakė episkopato vardu po to, kai Kanados ypatingas vyriausybinis komitetas dėl medicininės pagalbos suteikimo norintiems mirti vasario 25 dieną paskelbė ataskaitą pavadintą „Medicininė pagalba norintiems mirti: dėmesys paciento gerovei“.

Vyriausybinis komitetas ataskaitoje siūlo, kad pagalba mirti būtų suteikta psichiatrinius negalavimus kenčiantiems asmenims, kad psichologinė kančia butų įvardyta kaip kriterijus, leidžiantis pripažinti „teisę“ pasinaudoti tokiomis paslaugomis, kad per ateinančius trejus metus pagalbos mirti paslaugos taptų prieinamos paaugliams, o gal būt ir vaikams, kuriuos būtų galima klasifikuoti kaip „pribrendusius mažamečius“, kad visi sveikatos sistemos darbuotojai būtų įpareigoti teisingai orientuoti pacientus, prašančius suteikti pagalbą nusižudyti ir kad visos valdžios remiamos Kanados sveikatos struktūros viešai siūlytų pagalbos mirti galimybę.

Vyskupas atkreipė dėmesį ir į tai, kas komisijos ataskaitoje nepasakyta: nekalbama apie tai, kaip paliatyvi medicina ir slaugymas namų aplinkoje gali būti visai priimtini siūlymai žmonėms, gundomiems pagalbos mirti galimybės. Taip pat nekalbama apie būtinumą sudaryti nacionalinę prevencinę strategiją prieš savižudybes, kurios ypač paplitusios tarp čiabuvių jaunimo.

Pasak Kanados episkopato pirmininko, katalikai su kitų krikščioniškų ir nekrikščioniškų bendruomenių atstovais, kaip ir su netikinčiaisiais tvirtina, kad eutanazija, pagalba mirti ir ataskaitoje pristatyti siūlymai yra visiškai nepriimtini.

Kodėl nekalbama apie paliatyviąją mediciną? Todėl, kad ne apie tai kalba! Ir dar dėl to, kad tam niekas nesipriešina – visi tai palaiko.

Kodėl nekalbama apie savižudybių prevenciją? Todėl, kad tai yra nesusijęs klausimas!

Svarbiausia yra nekankinti žmonių. Kai kuriems žmonėms priimtiniausia – paliatyvi medicina, o kitiems – eutanazija. Krikščionims derėtų nustoti būti tokiais pasipūtėliais nuduodančiais, kad išmano, kas yra kitiems žmonėms geriau, ypač dėl to, kad tas pasipūtimas pagrinde kyla vien iš jų tikėjimo absurdiškomis nieko bendro su realybe neturinčiomis pasakomis.

** Nuorodos **

  • Bernardinai: Kanados vyskupai pasmerkė siūlymą įteisinti pagalbą mirti

  • The Globe and Mail: Parliamentary report calls for broad access to assisted dying