Dviduba pilietybė - daugiau laisvės

Pilietis turi įsipareigojimus valstybei. Valstybė turi įsipareigojimus piliečiui. Ir beveik visos diskusijos apie pilietybę apsiriboja tik tokiu požiūriu.

Vertinant iš žmonių lygybės pusės, pilietybė yra diskriminacinis reiškinys besikertantis su žmonių lygybe. Valstybės diskriminuoja žmones pagal tai, kuriems tėvams ar kurioje šalyje jie gimė.

Gimei Lietuvoje lietuvių šeimoje? Puiku, gali gyventi ir dirbti Lietuvoje ar Vokietijoje be apribojimų. O štai Australija, JAV jau gali tavęs net kaip turisto neįsileisti.

Gimei Lietuvoje ir nori dirbti Japonijoje? Sėkmės - dirbti gal ir priims, o darbo leidimo pasikeitus ekonominei situacijai gali ir nepratęsti…

Tad aš pristatyčiau dvigubą pilietybę kaip galimybę Lietuvos piliečiams tapti nediskriminuojamais kitose šalyse.